ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโสภาวรรณ เอี่ยมสุข
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2566,13:35  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา กาเมือง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2566,13:27  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางปฐมาวดี ศรีมาคำ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2566,12:53  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมคำคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ชั้น ป.4-6 ระดับเขต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรีพร ส่งเสริม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,16:11  อ่าน 449 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง งานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางอุษา โคตรพัฒน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,10:00  อ่าน 464 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการคำคมภาษาไทย ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรีพร ส่งเสริม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,15:46  อ่าน 479 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศโครงงานภาษาไทยระดับภาค มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรีพร ส่งเสริม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,15:45  อ่าน 464 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ระดับเขต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรีพร ส่งเสริม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,15:32  อ่าน 452 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรวิทยากรระดับภาคค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา กาเมือง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,14:04  อ่าน 604 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา กาเมือง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,14:01  อ่าน 458 ครั้ง
รายละเอียด..