ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมคำคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ชั้น ป.4-6 ระดับเขต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรีพร ส่งเสริม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,16:11  อ่าน 359 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจรูญลักษณ์ ศิริปี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,10:11  อ่าน 461 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางปฐมาวดี ศรีมาคำ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,10:10  อ่าน 461 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางปฐมาวดี ศรีมาคำ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,10:08  อ่าน 335 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง งานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางอุษา โคตรพัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,10:00  อ่าน 368 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นายไพฑูรย์ โคตรพัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,09:59  อ่าน 353 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจรูญลักษณ์ ศิริปี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,09:48  อ่าน 340 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางปฐมาวดี ศรีมาคำ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,09:38  อ่าน 352 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการคำคมภาษาไทย ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรีพร ส่งเสริม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,15:46  อ่าน 373 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศโครงงานภาษาไทยระดับภาค มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรีพร ส่งเสริม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,15:45  อ่าน 377 ครั้ง
รายละเอียด..