สัญลักษณ์โรงเรียน

 

ตราประจำโรงเรียน
มีไหทองล้อมรอบด้วยดอกบัวสีชมพู มีแสงสีทองครอบเลขเก้าไทย

 

ไหทอง           
หมายถึง ความสมบูรณ์ของสุขภาพ,ความเก่งด้านวิชาการของนักเรียน


ดอกบัว          
หมายถึง  ความเป็นคนดีมีคุณธรรมของนักเรียน


แสงสีทอง       
หมายถึงความสุข ความเจริญรุ่งเรืองเกียรติยศชื่อเสียงนักเรียนและโรงเรียน


เลขเก้า          
หมายถึง  ความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน