ครูประจำชั้นอนุบาล 2-3

นางสาวภัคจิรา สิงห์การ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0874401179
อีเมล์ : super_benz1991@hotmail.com

นางสาววาสิฎฐี หงษ์ขาว
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0611049792
อีเมล์ : wasitthee25341991@gmail.com