ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีรพงศ์ ชูเนตร
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2566,14:35   อ่าน 5 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีรพัฒน์ วิชามูล
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2566,14:35   อ่าน 5 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐวุฒิ เต็มใจ
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2566,14:34   อ่าน 5 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกิตติกานต์ คลังชำนาญ
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2566,14:34   อ่าน 5 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพรประสิทธิ์ บุญชาญ
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2566,14:33   อ่าน 4 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุธาภรณ์ คันธจันทร์
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2566,13:14   อ่าน 4 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนิสร ถาวรพัฒน์
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2566,13:11   อ่าน 3 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิงประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กชายไกรธนเดช แสวงพันธ์
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2566,13:09   อ่าน 4 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิงประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอภิวัฒน์ จันทร์หอม
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2566,13:09   อ่าน 3 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิงประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐพงศ์ คันธจันทร์
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2566,13:08   อ่าน 4 ครั้ง