ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงโภควินท์ มีโภค
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,12:18   อ่าน 248 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพลอยพันธ์ทอง กรมไธสง
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,12:17   อ่าน 223 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงน้ำหนึ่ง นาเมือง
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,12:17   อ่าน 405 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดภาพยนต์สั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอนุชา ถาวรพัฒน์
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,12:16   อ่าน 246 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดภาพยนต์สั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสิริญา วรรณเจริญ
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,12:15   อ่าน 242 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดภาพยนต์สั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรรณษา มูลสาร
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,12:14   อ่าน 192 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดภาพยนต์สั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงลักษมี อุมลี
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,12:13   อ่าน 206 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดภาพยนต์สั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : ้เด็กชายธีรวุฒิ ถาวรพัฒน์
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,12:12   อ่าน 194 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข้งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัชริน ปานชูสิงห์
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,12:11   อ่าน 387 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข้งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิยะดา ตระการจันทร์
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,11:50   อ่าน 414 ครั้ง