ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีมอบป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นาย วสันทนา   ปวะบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)  และ นายสมนึก   จันทร์เตี้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ร่วมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  วันที่ 1 กันยายน พ.ศ 2565  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,09:42   อ่าน 272 ครั้ง