ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565  ในวันพุธที่ 24  สิงหาคม  2565  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 


โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2565,19:00   อ่าน 834 ครั้ง