ภาพกิจกรรม
รับการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) รับการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จาก คณะกรรมการดำเนินการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ   ยืนยันการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว   กิจกรรม โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน  ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)


โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2565,09:28   อ่าน 145 ครั้ง