ภาพกิจกรรม
โครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ) "ทำความดีเพื่อพ่อ"

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) นำโดย ท่านผู้อำนวยการวสันทนา ปวะบุตร ร่วมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำกิจกรรมตามโครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ) "ทำความดีเพื่อพ่อ"  ด้วยการปลูกต้นไม้และทำความสะอาดโรงเรียน พร้อมนี้ ได้มีหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย กำนันตำบลท่าไห ,ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน , "กลุ่มเป้าหมาย" ของสำนักงาน ควบคุมความประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี , เครือข่าย TO BE NUMBER1 ชุมชน  ร่วมกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ และปลูกต้นไม้ 

 
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2564,10:21   อ่าน 440 ครั้ง