ภาพกิจกรรม
กิจกรรม เอามื้อสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ฮักนะท่าไห โครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ)

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ฮักนะท่าไห โครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ) โดยมีรองธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย ศน.จินตนา ดอกพุฒิ , ศน.ชุติปภา วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.1  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ร่วมกิจกรรม

โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2564,13:36   อ่าน 1265 ครั้ง