ภาพกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไห และ อสม. ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564,10:12   อ่าน 397 ครั้ง