ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสดีที่ ๑ เดือน เมษายน พศ. ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี นายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประเมินฯ ซึ่งมีนางใจทิพย์  ภาษีผล ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอเขื่องใน นายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ให้การกล่าวต้อนรับ  และมีนายสุชาติ  กิตติโกสินท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมทั้งชุมชน ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามในการประเมินครั้งนี้

โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2564,19:14   อ่าน 60 ครั้ง