ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม จากคณะนิเทศอาสา สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

ผศ.(พิเศษ)นันทา โพธิ์คำ และดร.นิคม สุวพงษ์ นิเทศอาสา จากมูลนิธิยุวพัฒน์ มานิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมภายใต้การสนับสนุนของ CENTRAL GROUP

โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2564,21:19   อ่าน 521 ครั้ง