ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศจากวิทยากรพี่เลี้ยง โดย ศน.ประจักษ์ พุฒพิมพ์ และ อาจารย์ทนงศักดิ์ ทินบุตร เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) รับการนิเทศจากวิทยากรพี่เลี้ยง โครงการพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กลุ่มเซ็นทรัล โดย ศน.ประจักษ์ พุฒพิมพ์ และ อาจารย์ทนงศักดิ์ ทินบุตร เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 


โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,11:30   อ่าน 104 ครั้ง