ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี  โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น ในวันที่ 9  ธันวาคม 2563


 

โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2563,11:36   อ่าน 380 ครั้ง