ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิทรรศการ โครงงานคุณธรรม โครงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแสดงผลงานเกี่ยวกับการงานอาชีพของนักเรียน

โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)  จัดนิทรรศการโครงงานคุณธรรม  โครงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแสดงผลงานเกี่ยวกับการงานอาชีพของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 12  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)  เวลา 09.00 น.

โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2563,14:09   อ่าน 191 ครั้ง