ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ครูสายชั้นอนุบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าไห และ อสม. ทำความสะอาดห้องเรียน ป้องกันโรคมือเท้าปาก

โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไห และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยร่วมกับคณะครูสายชั้นอนุบาล ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก

โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,14:21   อ่าน 142 ครั้ง